Dorpsfeest Hoogland opnieuw afgelast

Origineel bericht van Facebook Dorpsfeest Hoogland

Beste fan van Dorpsfeest Hoogland,

Met grote teleurstelling hebben we moeten besluiten dat Dorpsfeest Hoogland ook in 2021 niet doorgaat.

Eind vorig jaar zijn we enthousiast gestart met de voorbereidingen van ons evenement. We hebben rekening gehouden met alle steeds veranderende regelgeving omtrent Covid-19. We hadden er vertrouwen in dat we Dorpsfeest Hoogland dit jaar met de nodige extra maatregelen veilig konden organiseren. Onze vrijwilligers hebben hier heel veel tijd en energie in gestoken.

Door de maatregelen die afgelopen vrijdag 9 juli door de overheid zijn afgekondigd, is voor ons te veel onzekerheid ontstaan. Hierdoor zijn de risico’s dusdanig toegenomen dat het niet goed voelt de voorbereidingen te continueren.
We willen garant staan voor de veiligheid van onze bezoekers en vrijwilligers. Daarnaast is de kwaliteit van ons evenement van belang. Op dit moment hebben we helaas te weinig zicht op een gunstigere situatie na 13 augustus 2021.

We bedanken onze vrijwilligers, sponsoren, partners, leveranciers, donateurs en vrienden van DFH voor hun enorme inzet, meedenken en vertrouwen.

We vertrouwen erop in 2022 een geweldig Dorpsfeest Hoogland, zoals we dat gewend zijn, te organiseren. Blijf vooral gezond en zorg voor je dierbaren en naasten.

 © 2021 | Copyright – Hulpdiensten Amersfoort |