Geplaatst door: Redactie HDA Media

Voorlichting over Landelijke PolitiePerskaart

BERICHT VOOR HULPDIENSTEN.

Ook volgen diverse hulpdiensten en andere organisaties ons via Facebook, Instagram, Twitter en onze nieuwswebsite.

Hierbij willen wij graag een keer extra aandacht vragen aan de zogeheten ‘Landelijke PolitiePerskaart’, dit omdat het vaak niet goed gaat met de samenwerking tussen journalisten en hulpdiensten in Nederland die over deze kaart beschikken.

Voorlichtingsfilm over de landelijke politieperskaart staat onderaan het artikel.

Met de landelijke politieperskaart (LPP) kunnen professionele journalisten hun werk ongehinderd uitoefenen in
door de politie afgezette gebieden of op plaatsen die voor het publiek niet toegankelijk zijn om verslag te doen van bijvoorbeeld ongevallen, demonstraties, rellen en calamiteiten. Ook mogen de houders van de PolitiePerskaart, in overleg met Rijkswaterstaat, incidenten fotograferen op en rondom de snelweg. Kaarthouders zijn geheel zelf verantwoordelijk voor lijf en goed!.

De Landelijke Politieperskaart wordt officieel erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Voor meer informatie kijk op: https://www.nvj.nl/themas/politie-en-pers/politieperskaart/over-politieperskaart

Video -> VIA NVJ.

 © 2021 | Copyright – Hulpdiensten Amersfoort |